Witam
Marzenna Siek odkrywa sposób higieny
bez detergentów
lut 12, 2010

Besty – kąpiel bez szkodliwego chloru

Pisałam już, jak alarmujący jest stan naszych zasobów wodnych, z których przedsiębiorstwa wodociągowe czerpią wodę. Woda ta jest najczęściej dezynfekowana chlorem w postaci gazowej Cl2, dwutlenku chloru ClO2, chloraminu NH2Cl, podchlorynu sodu NaOCl*5H2O lub NaOCl*2,5H2O.

Chlor ze względu na silne własności utleniające i dezynfekujące oraz przedłużone działanie,  najlepiej obecnie zabezpiecza wodę przed jej wtórnym skażeniem w przewodach wodociągowych. Niestety dezynfekowana woda zawiera nie tylko groźne dla zdrowia bakterie i wirusy, ale również azot amonowy oraz związki organiczne.
Reakcja chloru z substancjami organicznymi tworzy haloformy i związki chloro-bromowe o właściwościach rakotwórczych i mutagennych, a konieczność chlorowania do punktu przełamania wody pozostawia nadmiar wolnego chloru w wodzie.

Filtrowanie wody do celów kąpielowych jest tak samo ważne jak filtrowanie wody pitnej. Udokumentowane badania naukowe potwierdzają, że długie, gorące prysznice z obecnością chloru w wodzie są zagrożeniem dla zdrowia, ponieważ 50% skutków ekspozycji na chlor odczuwamy w czasie kąpieli, a drugie 50% pochodzi z wody spożywanej.
Badania medyczne wskazują związek między wdychaniem odparowanego chloru i jego absorpcję przez skórę a podwyższonym ryzykiem takich chorób jak astma i egzema.

Filtrowanie wody z chloru jest korzystne i ze względów zdrowotnych i kosmetycznych. Podrażnione, czerwone oczy, sucha, swędząca i łuszcząca się skóra oraz suche, łamliwe włosy, to najczęstsze objawy szkodliwego działania chloru w wodzie.

Prysznic Besty posiada w zestawie filtr z zawartością granulatu CaSO3*nH2O, który skutecznie i bezpiecznie usuwa chlor z wody. Skóra po umyciu pod strumieniem mikrobąbelków z Besty jest niepodrażniona, a włosy w dotyku bardziej miękkie.

Granulat siarczynu wapnia powstaje z połączenia CaSO3 ze spoiwem klasy spożywczej w  zaawansowanym procesie technologicznym.
Usuwa pozostałości wolnego chloru w wodzie, a zatem jony podchlorynu ClO-, podchloryn wodoru HOCl i chlor CL2 z szybko przepływającej wody w prysznicu
Dzięki dopracowanej technologii otrzymano trwały granulat CaSO3, o wysokiej wydajności i bezpieczny w użytkowaniu. CaSO3 w granulacie jest ponad 78%.

Poniżej przedstawiam reakcje zachodzące między granulatem siarczynu wapnia a chlorem i tlenem w środowisku wodnym:

             H2O
CaSO3   →   Ca 2+  + SO3 2-
SO3 2-    +   ClO-   Cl - + SO4 2-
2 SO3 2-    +   O2       2 SO4 2-  

 

Leave a comment